Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy Milonice, okr. Vyškov, příspěvkové organizace

Naše MŠ

Informace na měsíc říjen a listopad

Dne 11.10.2021 v 8.00 hodin „MOLECULARIUM“ – promítání v rozkládacím stanu(tvar kopule). Přiveďte děti do 8.00 hodin. Cena 80 Kč na dítě, bude hrazeno z třídního fondu.Dne 24.11.2021 v 10.00 hodin – Malá technická univerzita – Projektový den „ MALÝ ARCHITEKT“.

Informační brožura pro rodiče ZDE

Naše mateřská škola dětem nabízí:
• Rozvíjení osobnosti a komunikace ( individuální přístup, četba příběhů a pohádek)
• Žijeme v souladu s přírodou (vycházky do lesa, krmení zvířátek v lese, vítání jara )
• Využívání IT – práce s tablety
• Uspokojování citových potřeb dětí (oslavy narozenin, přátelství mezi dětmi)
• Příprava dětí předškolního věku do školy ( rozvoj gramotností čtenářská, matematická, polytechnická, logopedická prevence, grafomotorická cvičení)