Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy Milonice, okr. Vyškov, příspěvkové organizace

Naše MŠ

Poděkování obci Uhřice za věcný dar v hodnotě 5.000 Kč.

Do mateřské školy Milonice pro školní rok 2021/2022 byly přijaty děti s registračním číslem:

01/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021

V Milonicích dne 25.5.2021
Blanka Holubová – ředitelka MŠ Milonice

Informace pro rodiče
• Dne 28.5.2021 v 10.00 hodin proběhne fotografování dětí v MŠ Milonice
• Dne 1.6.2021 se uskuteční oslava Dne dětí na školní zahradě ( za příznivého počasí). Přineste dětem kostýmy na zahradní karneval.
• Dne 9.6.2021 v 15.30 hodin proběhne vystoupení ke Dni Matek a Rozloučení s předškoláky na školní zahradě za příznivého počasí. Srdečně Vás všechny zveme.

Rodičovská láska

Naše mateřská škola dětem nabízí:
• Rozvíjení osobnosti a komunikace ( individuální přístup, četba příběhů a pohádek)
• Žijeme v souladu s přírodou (vycházky do lesa, krmení zvířátek v lese, vítání jara )
• Využívání IT – práce s tablety
• Uspokojování citových potřeb dětí (oslavy narozenin, přátelství mezi dětmi)
• Příprava dětí předškolního věku do školy ( rozvoj gramotností čtenářská, matematická, polytechnická, logopedická prevence, grafomotorická cvičení)


Od 10.9.2020 je povinnost jakéhokoliv doprovodu dítěte,
aby do budovy MŠ vstupovali s rouškami!

Děkujeme, že nám pomáháte zvládat toto nelehké období.

Platí do odvolání