Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy Milonice, okr. Vyškov, příspěvkové organizace

Naše MŠ

Informace na měsíc leden

Dne 11.1.2022 – Informativní schůzka pro rodiče za 2. pololetí v 16.00 hodin (Prosíme bez dětí)

18.1.2022 – Projekt „ MALÝ ARCHITEKT“ v 10.15 v MŠ



26.1.2022 – Hodonínské maňáskové divadlo v 8.30 hodin KRTEK A RYTÍŘ

7.3 – 11.3.2022 bude MŠ UZAVŘENA Z DŮVODU JARNÍCH PRÁZDNIN!

Informační brožura pro rodiče ZDE

Naše mateřská škola dětem nabízí:
• Rozvíjení osobnosti a komunikace ( individuální přístup, četba příběhů a pohádek)
• Žijeme v souladu s přírodou (vycházky do lesa, krmení zvířátek v lese, vítání jara )
• Využívání IT – práce s tablety
• Uspokojování citových potřeb dětí (oslavy narozenin, přátelství mezi dětmi)
• Příprava dětí předškolního věku do školy ( rozvoj gramotností čtenářská, matematická, polytechnická, logopedická prevence, grafomotorická cvičení)