Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy Milonice, okr. Vyškov, příspěvkové organizace

Naše vize: Když každý uděláme něco, společně uděláme mnoho pro ostatní i pro příští generace.

Dne 14.2.2024 proběhne maškarní rej v MŠ
– přineste dětem masky a kostýmy.

Informace na měsíc ÚNOR


Potvrzení o platbě školného – formulář pro uplatnění slevy za rok 2023 lze vyžádat u ředitelky MŠ.

Ve dnech od 5.2. – 9.2.2024 bude provoz mateřské školy přerušen z důvodu jarních prázdnin. Projednáno se zřizovatelem.

V měsíci únoru proběhne Karnevalové dopoledne, termín bude upřesněn.

Dne 28.2.2024 odjíždíme do dětského krytého hřiště Sokolíček v Kyjově. Odjezd  v 8.30 hodin, návrat 12.00 hodin.

Dne 29.2.2024 v 9.30 hodin – kouzelnické vystoupení Klaun Sáša ve školce.

Sdělení o navýšení školného ZDE

Naše mateřská škola dětem nabízí:
• Rozvíjení osobnosti a komunikace ( individuální přístup, četba příběhů a pohádek)
• Žijeme v souladu s přírodou (vycházky do lesa, krmení zvířátek v lese, vítání jara )
• Využívání IT – práce s tablety
• Uspokojování citových potřeb dětí (oslavy narozenin, přátelství mezi dětmi)
• Příprava dětí předškolního věku do školy ( rozvoj gramotností čtenářská, matematická, polytechnická, logopedická prevence, grafomotorická cvičení)