Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy Milonice, okr. Vyškov, příspěvkové organizace

Naše MŠ

Uzavření
mateřské školy
ZDE

FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ ZDE

Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno ZDE

Přijetí krizového opatření ZDE

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. ZDE. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Inspirace pro předškolní vzdělávání

ODKAZY PRO INSPIRACI
Vzdělávací videa pro školu i zábavné učení doma – ČT edu – Česká televize ZDE a ZDE a ZDE

Naše mateřská škola dětem nabízí:
• Rozvíjení osobnosti a komunikace ( individuální přístup, četba příběhů a pohádek)
• Žijeme v souladu s přírodou (vycházky do lesa, krmení zvířátek v lese, vítání jara )
• Využívání IT – práce s tablety
• Uspokojování citových potřeb dětí (oslavy narozenin, přátelství mezi dětmi)
• Příprava dětí předškolního věku do školy ( rozvoj gramotností čtenářská, matematická, polytechnická, logopedická prevence, grafomotorická cvičení)


Od 10.9.2020 je povinnost jakéhokoliv doprovodu dítěte,
aby do budovy MŠ vstupovali s rouškami!

Děkujeme, že nám pomáháte zvládat toto nelehké období.

Platí do odvolání