Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy Milonice, okr. Vyškov, příspěvkové organizace

Naše MŠ

Informační brožura pro rodiče ZDE

Provoz MŠ v době hlavních prázdnin
Mateřská škola bude uzavřena od 19.7. – 31.8.2021.
Provoz mateřské školy bude zahájen dne 1.9.2021.

Přání

Poděkování obci Uhřice za věcný dar v hodnotě 5.000 Kč.

Naše mateřská škola dětem nabízí:
• Rozvíjení osobnosti a komunikace ( individuální přístup, četba příběhů a pohádek)
• Žijeme v souladu s přírodou (vycházky do lesa, krmení zvířátek v lese, vítání jara )
• Využívání IT – práce s tablety
• Uspokojování citových potřeb dětí (oslavy narozenin, přátelství mezi dětmi)
• Příprava dětí předškolního věku do školy ( rozvoj gramotností čtenářská, matematická, polytechnická, logopedická prevence, grafomotorická cvičení)