Úvodem

Výstavba nové mateřské školy započala 30.8.2021 firmou Izolservis.
Kolaudační řízení proběhlo 29.9.2022.
Celkové náklady na výstavbu nové mateřské školy činili 20,5 mil. Kč.
Z toho dotace od Ministerstva pro místní rozvoj činila 11.910 000 Kč a dotace
z Jihomoravského kraje činila 217.000 Kč. Obec zaplatila 8.328 000 Kč.
Škola má kapacitu 40 dětí, je rozdělena do dvou tříd o 20 dětech( třída Soviček a třída Veverek).
Součástí každé třídy je sociální zázemí a sklad lůžek.
Ve střední části budovy se nachází centrální šatna pro děti a výdejna pro obě třídy.
Z centrální šatny dlouhou prosklenou chodbou lze vstoupit do sborovny (zázemí pro personál) a vlevo do ředitelny.
Interiér školy byl navržen designérkou paní Goldovou a paní Jurůjovou, kterým se podařilo zakomponovat původní nábytek s novým nábytkem od firmy Benjamin.
Součástí školy je zahrada, kterou čeká realizace herních prvků a výsadba zeleně.