Zaměstnanci

třída Sovičky
Blanka Holubová – ředitelka
Jana Pospíšilová – učitelka

třída Veverky
Bc. Lenka Rybnikářová – učitelka
Bc. Alena Šťastná – učitelka

školní asistent
Markéta Pištěláková

školnice
Marcela Válková

vedoucí stravování
Alena Dítětová

kuchařka
Blanka Zabloudilová